Kategorie

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: STOL-ART ul.Horbaczewskiego 7/80; 03-984 Warszawa; mail: stol-art@stol-art.waw.pl; tel/fax 22 654 2826.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas czyli odbiór z Centrum Handlowego ul.Towarowa 22/E5 w Warszawie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o przyjęciu przez magazyn zwracanego towaru.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo wobec nas żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Przy odbiorze własnym z CH Towarowa 22 proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: STOL-ART ul.Towarowa 22/E5; 00-839 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W sytuacji, gdy zamówienie zostało dostarczone przez kuriera, zwracany towar należy odesłać do magazynu na adres: Magazyn Elfa Manufacturing Poland Sp. z o.o.; ul.Szczecińska 34 C; 75-137 Koszalin.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwracany towar musi posiadać oryginalne etykiety identyfikacyjne i nie może mieć widocznych śladów użytkowania ani uszkodzeń.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: STOL-ART ul.Horbaczewskiego 7/80; 03-984 Warszawa;

mail: stol-art@stol-art.waw.pl; tel/fax 22 654 2826.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Koszyk  

Brak produktów


Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie