Kategorie

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma STOL-ART Katarzyna Chojnacka  z siedzibą w Warszawie ul.Horbaczewskiego 7/80, NIP 113-026-06-51, zarejestrowana w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Praga Południe pod numerem 10271.

2. Obsługa klientów prowadzona jest za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: stol-art@stol-art.waw.pl.

3. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Wartość zamówienia nie może być niższa niż 150 zł.

Złożenie zamówienia jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od sklepu dwa maile:

 - automatycznie wygenerowany mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia do sklepu,

 - mail, w którym sklep ustali szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym mailu jest dla sklepu wiążąca przez okres jednego tygodnia.

6. O kosztach dostawy Klient informowany jest w mailu, w którym sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez sklep kosztach dostawy Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Koszt dostawy uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

7. Należność za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy należy opłacić przelewem na rachunek firmy STOL-ART nr 73 1020 1127 0000 1102 0010 9900(na poleceniu przelewu należy podać numer i datę zamówienia). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie. Zapłata za same towary nie stanowi rezerwacji zamawianych produktów.

 8. Wpłata na konto bankowe należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.
W razie potrzeby istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. Brak pełnej wpłaty w ciagu 7 dni od złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.

9. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany adres w terminie do 10 dni roboczych. Fakturę VAT przesyłamy mailem, a na życzenie klienta również pocztą.

10. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona Klient zobowiązany jest rozpakować paczkę w obecności dostawcy i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać protokół szkody. Protokół powinien być podpisany przez klienta oraz dostawcę.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

11. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Koszt przesyłki pokrywa kupujący. 

Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi mieć oryginalne etykiety identyfikacyjne. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał faktury.

Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

13. Dane osobowe klientów sklepu wykorzystane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.


Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma STOL-ART Katarzyna Chojnacka  dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma STOL-ART Katarzyna Chojnacka z siedzibą w Warszawie (03-984), ul. Horbaczewskiego 7/80, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIGD), NIP 113-026-06-51, e-mail: stol-art@stol-art.waw.pl,  ponadto, że:

  1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy oraz  utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym firma STOL-ART  zawiera umowę;
  2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu;
  4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
  5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  urząd skarbowy, firmom świadczącym usługi kurierskie na rzecz firmy STOL-ART, firmom uczestniczącym w procesie realizacji zamówień klientów firmy STOL-ART;
  6. informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
  7.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
  8. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej firmy STOL-ART w Polsce i nie są udostępniane podmiotom nieuprawnionym;
  9. dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone.

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów


Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji